Tjänster

Tjänster

Uppdragen inriktas i huvudsak på frågor inom ledarskap, kundbemötande och förändringsarbeten.
Se nedan för komplett förteckning över erbjudanden och hur jag jobbar.

Vad är managementkonsulting?

Ladda ner pdf

Affärsmässighet

Så här kan din organisation över tid säkerställa god affärsmässighet och tillföra mervärde som kunden är beredd att betala för.

Ladda ner pdf

VD-utbildning

Så kan du utvecklas för att bli ännu mer framgångsrik?

Ladda ner pdf

Kundvård

Så bemöts kunden för människans och organisationens bästa.

Ladda ner pdf

Ledningsstöd & mentorskap

Ett värdefullt stöd oavsett om du är verksamhetsansvarig, mellanchef eller ägare.

Ladda ner pdf

Fungerande styrelse och ledningsarbete

Så ska organisationens ledning verka för bästa möjliga utfall. Styrelsens roll och fokusområden.

Ladda ner pdf

Framförandeteknik

Hjärnan är fantastisk, börjar fungera vid födseln och upphör inte förrän du reser dig upp för att prata inför andra människor.

Ladda ner pdf

Pedagogik för utbildare

Optimering av profilen för dig som jobbar med utbildning och önskar uppnå maximal kunskapsöverföring.

Ladda ner pdf

Undersökningar

Du vet kanske vad du vill mäta. Så här gör du med resultatet för maximal effekt.

Ladda ner pdf

Ledningsgruppsutveckling

Så jobbar ni för att bli ett effektivt, högpresterande team med fokus på strategiska frågor. Summan av effektiv samverkan bli alltid mer än enskilda, individuella prestationer.

Ladda ner pdf

Förbättrings- och kvalitetsarbete

Lär er att arbeta effektivt och uthålligt med ständiga förbättringar.

Ladda ner pdf

Chefsutbildning

Lär dig mer om ledarskap. Så uppträder du som ledare och det här ska du fokusera på.

Ladda ner pdf

Att leda förändring

Två tredjedelar av alla förändringsarbeten misslyckas. Det behöver inte vara så!

Ladda ner pdf

Förhandlingsutbildning

Förhandlingar pågår dagligen. Allt fler vill vara med i beslut som berör dem. Allt färre accepterar beslut som dikteras av någon annan. Så blir du en bättre förhandlare.

Ladda ner pdf

Försäljning för icke säljande chefer

Alla är inte säljare men alla som har någon form av kundkontakt säljer.

Ladda ner pdf

Grundorsaksanalys – RCA

Så undviker du att gång på gång släcka bränder genom att bygga bort själva grundproblemet.

Ladda ner pdf

Workshop och processledning

Effektivisera det interna utvecklingsarbetet och säkerställ att det håller hela vägen in i mål.

Ladda ner pdf

Löneprocess och lönesättning

Att ha en modell för lönesättning som upplevs rättvis är centralt för dig som få hela verksamheten att jobba åt samma håll.

Ladda ner pdf

Framtagande och arbete med planer

Definiera vilka nästa steg verksamheten behöver ta. Så skaffar du kontroll på vad som behöver göras, och när.

Ladda ner pdf

Kundmötesmetodik

Att skapa en organisation med medarbetare som tillfredsställer kundens behov och önskemål.

Ladda ner pdf

Projektledare – ledarskap

Verktygen du behöver för att lyckas och nå din fulla potential i rollen som ledare.

Ladda ner pdf

Projektledare – metodik

En projektledare kan läsa av situationer, agera trovärdigt och leda utan att vara chef.

Ladda ner pdf

Utvecklande medarbetarsamtal

Maximera energi och utveckling inom områden utan ämneskunskap och intresse.

Ladda ner pdf