Arbetssätt

Arbetssätt

Varje uppdrag är unikt och anpassas utifrån behov. För att säkerställa genomförandet följs alltid följande steg:

Förstudie

 • Tydliggöra bakgrund, syfte och mål.
 • Dialog med uppdragsgivaren – kravspecifikation, behov, önskemål och lämpliga sätt att genomföra.
 • Omfattning, avgränsning.
 • Informationsinhämtning och diskussion utifrån aktuella perspektiv t.ex. kund-säljare-säljchef, medarbetare-chef-chefs chef-omvärld. Skiljer sig deltagarnas behov/önskemål från organisationens?
 • Analyser – nuläge, intressenter.
 • Mätningar.
 • Inläsning av stöd- och styrdokument.
 • Förslag genomförande.

Genomförande

 • Anpassning av uppdraget.
 • Genomförande enligt förslag.
 • Avstämningsmöten.
 • Löpande justeringar av innehåll och omfattning.

Uppföljning

 • Löpande under genomförandet.
 • Ny mätning.
 • Jämförelse före och efter – effekt?
 • Nåddes uppsatta mål?
 • Hur arbeta vidare? – internt eller med extern hjälp?