Referenser

Vad jag säger spelar ingen roll.
Vad mina kunder säger är helt avgörande.

Referenser

Åke, VD

När det blåser rejält är det bara vissa som står upp. Jörgen är en av de sällsynta.
Tack för enastående hjälp!


Kuusakoski Recycling AB

Olov Boman, VD

I samband med en omorganisering, verksamhetsutveckling eller en annan förändring av något slag så kan det ofta vara bra med en extern person som bistår i detta arbete. Arbetet blir på så sätt effektivare, mera genomtänkt och genomslaget på förändringen blir då mycket bättre. En sådan extern person är Jörgen. Han har hjälpt oss på Kuusakoski att utveckla arbetet i vår ledningsgrupp som i sin tur är viktigt för att också verksamheten ska frodas på ett bra sätt. Jörgens erfarenhet och hans verktyg var till stor hjälp för oss. Vi kan starkt rekommendera Jörgen för denna typ av insats.


W3 Energy

André Sjöström, COO

”Att vara chef är ett yrke, att vara ledare är en konst, Jörgen har utan floskler och med verklig relevans pekat ut riktningen för våra penseldrag för att måla tavlan och fört ledarskapet till nästa nivå inom vår organisation, både för personer med chefsbefattning och projektledarroller i vår organisation.
Med insikt att det inte finns ETT rätt sätt att leda har Jörgen har lärt oss att genom att förstå oss själva som ledare kan vi förstå våra absolut viktigaste resurser – medarbetare.

Jörgens anpassade utbildningen till våra behov och upplägget med att blanda teori, praktik och reflektion har passat oss utmärkt och gett goda resultat. Samtliga deltagare har vitnat om utbildningstiden som en vitaminboost och varit väldigt nöjd med upplägget.

Vi ser fram emot att fortsätta att vässa våra ledare med Jörgens hjälp!”


Eitech

Olle Åberg, HR-chef

Vi har samarbetat med Jörgen vid utbildningar av chefer och projektledare.Jörgen är en väldigt engagerad och kunnig föreläsare som har lätt att få med sig kursdeltagarna. Våra chefer har särskilt uppskattat Jörgens positiva energi och förmåga att fånga alla deltagare på ett lättsamt sätt.
Som HR chef tycker jag att Jörgen har varit lyhörd för våra önskemål och är proffsig och lätt att samarbeta med!

Jag kan verkligen rekommendera Jörgen som föreläsare och utbildare!


Nordells Måleri & Dekor AB

Stefan Nordell

Vi tog hjälp av Jörgen då vi var i vår största tillväxtfas med ledarskap och beteendeprofiler.
Verktygslådan vi fick med oss var proppfull och mycket värdefull. Det blev en ögonöppnare för både mig och arbetsledarna då det är viktigt att reflektera over våra roller i företaget.
Det var otroligt givande och Jörgen har varit ett viktigt bollplank sedan dess i vår utveckling och jag känner mig tacksam att kunna kalla Jörgen för min kompis.


Mirror

Martin Spegel

I vårt företag hade vi startat ett arbete för att ta fram en femårsplan för utvecklingen, eftersom vi identifierat ett behov av att ha en mer långsiktig plan än tidigare. Vi upplevde ett behov av bollplank när det gäller vår organisation, och vi kom i kontakt med Jörgen. Klartänkt, tydlig och rakt på sak som han är tog det inte lång stund innan han hjälpt oss att komma fram till att vårt pågående femårsplanearbete hade en del luckor att fylla innan vi kunde komma fram till frågan om organisationen.

Detta tog formen av ett arbete med hela affärsplanen. Vi fick alltså inte hjälp med det vi efterfrågade utan fick bakläxa istället. Blev det pyspunka då? Icke. Genom att vara tydlig och konkret fick han oss snabbt till insikt, men genom att också ge oss sina verktyg, sin energi och entusiasm fick han alla att bli taggade för att ta tag i det jobbet som egentligen behövde göras. Precis det man egentligen behöver en konsult och expert till – att ställa de rätta frågorna, så att man vet att det är den faktiska utmaningen man försöker lösa. Jag kan varmt rekommendera Jörgen som hjälp och rådgivare i den här typen av frågor.


NEK

Oskar Ekström, VD

Rätt från början!

Vi befinner oss i en tillväxtfas där vi etablerar oss på nya orter och växer både med personal och omsättning. Vi tog hjälp av Jörgen för att arbeta fram en affärsplan och när den nya Ledningsgruppen var på plats så kändes det naturligt att han hjälpte oss igång med ledningsgrupparbetet. Jörgen är mycket professionell och inspirerande. Träffarna har varit mycket uppskattade bland våra medarbetare. Vi kommer självklart att fortsätta ha ett samarbete och det som står närmast på tur är styrelsearbete.


Proxina pension & försäkring

Leif Björkman, Senior Kompetenspartner

Jag har känt Jörgen i hela mitt vuxna liv. Han var den avgörande personen för att jag skulle ta steget från en trygg anställning i ett stort försäkringsbolag till att bli försäkringsförmedlare i ett lokalt förmedlingsföretag, det som idag är Proxina Pension & Försäkring. Han tillhör de som alltid funnits i vårt närverk av långsiktiga kompetenspartners och han har aktivt bidragit till vår kundstyrda utvecklingsresa, till att göra oss bättre och ge oss värdefulla perspektiv.

Jörgen säger alltid sin mening och menar alltid det han säger, vilket är befriande i de flesta sammanhang. Tydligheten i hans budskap kan inte misstolkas och hans arbetssätt är minst sagt strukturerat. Dessutom har han glimten i ögat och har lätt till skratt. I sin roll som riktig kompetenspartner ställer han all sin kunskap till kundens förfogande och för varje uppdrag gör han ett erfarenhetslärande som gynnar alla i kommande uppdrag. Den begåvning Jörgen har gör det till en investering att jobba med honom och det sätt han lyser på med sin närvaro lämnar ingen oberörd.


Kaj Johansson Åkeri AB

Maria Forsell, HR
Vi har vid ett flertal tillfällen anlitat Jörgen till olika uppdrag. Både grupputveckling, organisationsutveckling samt en ledarskapsutveckling som är ett långvarigt och ständigt återkommande projekt. Den stora fördelen med att anlita Jörgen jämfört med andra tycker jag är att han sätter sig in i företaget, vet kulturen och hur vi tänker. Han är ett superbra bollplank och är mån om att det ska bli så bra som möjligt. En annan styrka Jörgen har är att han kan få det mesta att bli intressant, även ett tråkigt ämne blir roligt. Är personlig och bjuder på sig själv. Passar väldigt väl in med hur vi som företag är. Vi trivs med Jörgen och kan varmt rekommendera honom!


BnearIt

Per Olofsson, Styrelseordförande

Vi i styrelsen är mycket tacksamma för det angreppssätt till styrelsearbete som Jörgen visat oss. För oss har detta mystiska väsen blivit ett enkelt och konkret arbete. Vi ser även hur det bygger förtroende mellan medlemmarna när vi kan ta arbetet framåt i små steg som kommuniceras tydligt. Vi är trygga när vi ser hur vi följer en gemensam algoritm och då kan vi arbeta i mindre arbetsgrupper. Vår möteströtthet har förbytts i engagemang och framåtanda!


GISAB

Boris Lindberg, VD

I GISAB´s resa att utbilda våra chefer och ledare har jag haft förmånen att anlita Jörgen. Han har tillsammans med oss format vår ledarskapsutbildning utifrån vår verksamhet så att alla deltagare ska känna igen sig från det verkliga livet. Mycket pedagogiskt upplägg. Jörgen har vid varje tillfälle fått ett mycket högt betyg av deltagarna för sitt engagemang och beskrivande sätt att sätta in deltagarna i en kontext som går att applicera i verkligheten. Jörgen är en engagerad person och utbildare som verkligen lägger ned både själ och hjärta i att deltagarna ska känna sig sedda och upplyfta under utbildningarna, upplevs alltid lika roligt och spontant.

Inför kommande år, ligger planen att fortsätta vår resa med Jörgen, ledarträning och att även lägga in andra utbildningar i vår strävan att bli en attraktiv arbetsgivare, trovärdig och pålitlig partner för våra kunder.


Prefabmästarna

Fredrik Kristiansson, VD

Hur skall man ens börja beskriva Jörgens betydelse… för mig personligen men och också utvecklingen av min ledningsgrupp. Jörgen är närvarande, krävande och konkret. Lyssnar, reflekterar men samtidigt tydlig vilket är så viktigt i allt förändringsarbete för förändring är jobbigt, anpassa sig , följa, ta avstånd, övertygas, förstå, tveka, gå fel men aldrig sluta ta små steg. Jörgen är en yrkesman och en yrkesman försöker ständigt bli bättre och det gillar jag så mycket med Jörgen.


Lindbäcks Bygg

Niclas Almqvist, HR-Chef

Ja, det känns ju nästan omöjligt att ge en kortfattad beskrivning av Jörgen… har ni träffat honom så förstår ni hur jag menar – om inte, så ta chansen!

Jag har anlitat Jörgen som coach i olika sammanhang, främst inom HR-arbetet och jag skulle beskriva honom som inspirerande, kompetent och omtänksam. När man behöver input ”utifrån” är Jörgen bra på att förstå situationer och kan alltid leverera tänkbara lösningar. Jörgen ger mycket energi och går alltid in med 100%.


Revisionären

Carola Lundgren

Jag har jobbat med Jörgen till och från i många år och har därför sett honom på några olika arenor.

Jörgen har förmågan att entusiasmera och hålla samman grupper av människor trots dess olika ryggsäckar av erfarenhet och kunskaper. Han gör det dessutom på ett lättförståeligt och roligt sätt!


Jokkmokks Värmeverk

Erik Fagerström, VD
Jag har anlitat Jörgen i samband med framtagandet av ny affärs och verksamhetsplan. Syftet var att erhålla en framåtsyftande affärsplan som tagits fram i samverkan mellan styrelse, medarbetare och VD. Under arbetet har Jörgen bidragit med sina kunskaper i organisationsutveckling, affärsplanearbete och verktyg för en effektiv måluppfyllelse. Processen har bidragit till en intern samsyn, förståelse och ett väl förankrat arbetssätt i gruppen för vad vi själva behöver göra för att uppnå en positiv utveckling i linje med affärsplanen.


One Nordic

Josefin Ripa, Programansvarig
Vi har anlitat Jörgen Hellsten för att stärka ledarskapet i vår projektledar- och montageledargrupp. Utbildningarna har varit givande och vi har alla känt att vi lämnat dem stärkta och med nya idéer om hur vi ska leda våra respektive grupper. En av Jörgens styrkor är att han känner till vår bransch och kan ge oss konkreta tips med utgångspunkt från vår egen vardag. Han har också lyssnat in vilka svårigheter vi har brottats med inför varje utbildningstillfälle och anpassat utbildningen efter våra behov. Detta sammantaget har gjort att vi känner att vi fått en skräddarsydd utbildning som passat oss väldigt bra och som varit en stor hjälp på vår väg mot att bli bättre ledare.


One Nordic

Petra Berg HR Business Partner

”Vi upplevde att vår tidigare projektledarutbildning inte var riktigt anpassad till vår verksamhet. En av våra avdelningar hade haft ett gott samarbete med Jörgen och det var så vi började diskussionen med honom för att se om vi kunde hitta en bra lösning. Med Jörgens långa erfarenhet både inom projektledning, ledarskap och vår bransch startade ett samarbete som har varit mycket positivt. Vi har tillsammans tagit fram en utbildning som passar oss och den har varit mycket uppskattad i verksamheten. Jörgen är duktig på att lyssna in våra behov, att sätta sig in i vår verksamhet samtidigt som han leder och ger råd utifrån sin erfarenhet. Utbildningen och framför allt Jörgen som person har blivit mycket uppskattad i verksamheten och utvärderingarna är väldigt positiva.”


Umia Innovation Skellefteå

Staffan Larsson, VD

Jörgen träffade jag första gången i min roll som platschef på Brokk. Vi genomförde då, tillsammans med Jörgen, en utbildning för vår ledningsgrupp. Jag upplever Jörgen som en lugn och analytisk person med hög kompetens. Förmågan att forma utbildningen efter gruppens behov, även då det skiftar under resans gång, upplever jag som en styrka och som mycket positivt.

Den positiva känslan har gjort att jag samarbetar med Jörgen i de gränssnitt där jag upplever att Jörgens expertis ligger. Vi kommer utveckla vårt goda samarbete under kommande år.


Install

Peter Sundström

Vi har anlitat Jörgen i att utveckla vår projektmodell och utveckling av medarbetarnas projektförmåga. Det var en ögonöppnande insats där vi alla som jobbar med projekt, genom praktisk träning, fick insikt om projekt dess utmaningar och möjligheter. Vi ökade organisationens projektförmåga och därigenom har vi även utvecklat vår projektmodell till att passa vår verksamhet. Jörgen anpassade utbildning och insatser till våra behov och önskemål samt att Jörgen varit ett gott bollplank över tid.


Kuusakoski

Anders Isberg
Vi har använt Jörgen för ledarutveckling och våra ledare ger honom mycket höga betyg. Vi har i Jörgen hittat en person som både förstår ledaren och organisationen vilket är en förutsättning för att, via en extern insats, lyckas med ledarutvecklingsarbetet. Hans pedagogik är mycket uppskattad där han varvar teori med väl uppbyggda praktiska övningar.


Universitetslärare

Jan Norman, Jur. Kand., Master i Konfliktmedling
Jag fått följa Jörgen Hellsten från hans studier vid Luleå Tekniska Universitet, där jag undervisade i förhandling, medling och andra former av konflikthantering. Hans alltid positiva framtoning och energi gjorde att han var en naturlig motor i omfattande grupparbeten. Ärlighet är ett framträdande karaktärsdrag hos Jörgen. Genom åren har vi stött på varandra som kollegor och under åren utvecklat ett förtroendefullt samarbete. Jag har lärt känna Jörgen som en person som gärna hjälper andra och som visat på hög förmåga att hjälpa andra människor att utvecklas.

Jag kan starkt rekommendera Jörgen för utmanande uppdrag och som stöd i utveckling av organisationer.


Fastec

Tobias Bergström

Vi träffade först på Jörgen för många år sedan då våra chefer i olika omgångar deltog i ledarskapsutbildningar som Jörgen höll i. De i vår organisation som varit på dessa utbildningar pratade väldigt varmt om Jörgen och därför började vi som bolag anlita Jörgen för mindre uppdrag tillsammans med våra ledningsgrupper.

I ledningen såg vi verkligen värdet av vårt samarbete med Jörgen och därför har våra samarbeten ökat för varje år, till den nivå vi är nu när Jörgen hjälper oss med utvecklingen av våra processer årligen.

Personligen träffade jag Jörgen på en fördjupad ledarskapsutbildning för många år sedan och det var den bästa utbildning gällande ledarskap och personlig utveckling jag varit på. Efter våra samarbeten ser jag Jörgen som en mentor för mig även i min personliga företagsledarroll.


Optimation

Lars Lindqvist, VVD

Jörgen har bidragit som katalysator som utan att själv förbrukas och sett till att en snabbare reaktion skett i form av strukturerade möten med ett tydligt mål i fokus. Detta till skillnad mot den förväntat långsammare stökiometriska process som annars skulle ha skett med stort energibehov. Som en extra utmaning hölls dessa möten via web-konferens på grund av rådande randvillkor i form av pågående pandemi.

Då vi är ett relativt stort gäng med mycket kunnande och framåtanda med vana att utmana gamla sanningar och diskussionerna har flödat även efter våra möten, men nyttan med att snabbt få se saker ur ett annat perspektiv har varit stor.

Vi kan definitivt rekommendera Jörgen för sitt personliga engagemang och anpassningsbarhet i nya situationer!


Lektor och utbildningsledare LTU

Kent Nilsson, Ekonomie Doktor

Med sin passion för sitt yrke och höga kravbild på sig själv och andra, bidrar Jörgen till att skapa den viktiga brygga som behöver finnas mellan praktik och teori. Jag rekommenderar därför Jörgen för uppdrag där utveckling, strategisk planering och ledarskap står i fokus.

Jörgens insatser med för våra studenter har blivit så uppskattade att hans gästspel på universitet kommer att fortsätta.


Säljare och projektledare

Simon Ekman

Efter avslutade studier i USA och flytt hem till Piteå har jag haft Jörgen som stöttning och bollplank i många frågor rörande min karriär, vidareutbildning och frågor rörande ledarskap som ”inofficiell ledare”.

Jag jobbar som säljare och projektledare och har därför ansvar för projekt som vi utför men samtidigt inte något officiellt personalansvar. Men den arbetsuppgiften kan det uppstå lite knepiga situationer och Jörgen har med sin erfarenhet varit till stor hjälp.

Jag kan definitivt rekommendera Jörgen till andra unga personer med högt satt mål i sin karriär. Att använda sig av Jörgens erfarenhet medför ett stort värde både för nya ledare samt till chefer och ledare med lång erfarenhet som vill ha ett bollplank att diskutera målsättning för företaget, försäljningsstrategi eller ledarskap med.


Cesab

Tomas Blomster

Min bedömning är att Jörgen har en passion för att utbilda och utveckla människor, särskilt inom området hur man levererar service i världsklass.

Han är en mycket skicklig managementkonsult som jag haft förmånen att jobba med i olika former under åren. Med ett stort leende, härlig energi och en oerhörd drivkraft så levererar han alltid starka resultat.


Föreningsservice Piteå

Mona Lindqvist, Verksamhetschef

Jörgen är otroligt engagerad och har en enkel, öppen och pedagogisk framtoning som är lätt att ta till sig. Hans närvaro och delaktighet i vårt arbete har varit positivt och mycket utvecklande för vår organisation.

Vi har arbetat tillsammans med Jörgen för en total översyn och utveckling med affärsplan, organisationsutveckling, inspirationsföreläsningar, värderingar och olika utbildningar. Jörgen har varit engagerad såväl enbart med ledningsgruppen som för hela organisationen. Under hela resan har Jörgen varit ett bra och stabilt stöd som lett in oss mot nya perspektiv, och vi ser fram mot att ta nästa steg i vår utveckling tillsammans med Jörgen.


Vattenfall

Henrik Ekström, Gruppchef

Det jag uppskattar med Jörgen är anpassningen som görs och den pricksäkerhet som blir vid insatser, med andra ord det seriösa förarbetet.
Har själv deltagit i en utbildning där Jörgen fick mig att inse en hel del om mig själv och min personlighet. Vad som gör en bra ledare, för mig ett riktigt uppvaknande och insikt för att jag ska kunna ge gruppen rätt förutsättningar för att skapa ett effektivt team.
Jag använder Jörgen som löpande bollplank i min verksamhet, då jag behöver coacha dels mig själv, utveckling av min ledningsgrupp eller hjälp att coacha medarbetare, råd i specifika situationer.


Vattenfall

Ronny Hjalmarsson

Jag har anlitat Jörgen som lärare och konsult vid flera tillfällen sista åren. För 3:e året i rad driver vi ett ledarutvecklingsprogram för framtida ledare med honom som konsult. Under utbildningsdagarna får utvalda medarbetare verktyg och en första inblick i vad ledarrollen innebär.

Som person lyckas Jörgen engagera deltagarna med sitt positiva, engagerande och öppna sätt. Han blir alltid väldigt uppskattad och omtyckt.

Just nu diskuterar vi även framtida utbildningar angående entreprenörskap, värderingar och medarbetarskap. Jag räknar med att samarbetet fortsätter under lång tid framöver.


Radiotjänst i Kiruna AB

Peter Lindgren

Vi hade behov av en enhetlig och effektiv metodik i vår kundkommunikation för att mer tydligt/effektivt kunna genomföra kundmöten och kontakter.

Att få hjälp med utbildningsupplägget och att göra kunskapen långlivad var värdefullt. Här har Jörgen med sin energi och stora engagemang framgångsrikt drivit utveckling av samtliga handläggare och coacher.

Såväl behovsanalys som utbildning blev en fullträff. Jörgens positiva inställning och täta återkoppling skapade ett stort förtroende. Mina varmaste rekommendationer.


Företagsgruppen

Anna Hancke
Vid ett generationsskifte kändes det naturligt att ta hjälp med strukturering, ny affärsplan och medarbetarundersökning. Jörgen är motiverande, inspirerande och ärlig. Vi anlitar honom regelbundet för t.ex. avstämning och uppföljning i det löpande utvecklingsarbetet.

Med Jörgen känns allt mycket lättare. Vi får prata ut och ställa frågor med raka, ärliga svar. Medarbetarna gillar verkligen när han kommer och håller verksamhetsanpassade kurser. Några typiska kommentarer är ”vilken energi han har”, ”man blir verkligen inspirerad” och ”det där tar jag med mig hem och testar på familjen”.

Vi rekommenderar honom starkt!


Live it Experiences

Love Sjöberg, Partneransvarig

Helt avgörande för oss och vår produkt. Som kund är vi i de bästa av händer och får även minnen för livet. Utöver själva upplevelsen betyder partnerskapet en trygghet. Jörgen är professionell och levererar alltid personligt och på ett rakt sätt. Alltid med varm ton och tydlighet. Samtidigt är han lyhörd för våra önskemål. En genomförare av yttersta klass och en toppenkille.


Vattenfall

Maria Drott
Jag har de senaste åren anlitat Jörgen för vår interna projektledarutbildning. Sen dess är han ett givet val som alltid inger förtroende, samtidigt kunnig inom sina utbildningsområden. Jörgen är väldigt lätt att lyssna på. När jag stämmer av med deltagarna är det alltid positivt, en inspiratione att delta i hans utbildningar.


Bilbolaget

Lena Andersson, Servicecenterchef

”Du är en vinnare””” stod det på pappret då jag vann en ledarskapsutbildning. Som utbildare fick jag förmånen att ha Jörgen som med sin kompetens, engagemang och lyhördhet slog alla förväntningar.
Han är inspirerande och gav mängder av nya insikter. Tappar jag bort mig i arbetsdagen går jag bara tillbaka till utbildningsmaterialet. Långt efteråt har jag också fått möjlighet att använda Jörgen som bollplank inom personalfrågor…oerhört betydelsefullt! Man känner sig alltid välkommen och får klarsynta analyser och raka svar. Jörgen rekommenderas varmt, jag är en vinnare som fått ha honom som utbildare.


Vakin

Urban Larsson, Gruppledare

Hade förmånen att gå en ledarskapsutbildning med Jörgen som kursledare, uppdelad på 3×2 arbetsdagar med eget arbete emellan. En bra komposition av kommunikation, konflikthantering, personligt ledarskap, förändringsarbete m.m. Jörgen hade en röd tråd mellan de olika delarna och vävde in dem i relevanta sammanhang på ett professionellt sätt. Jörgen är otroligt engagerad, kompetent och lämnar inga lösa trådar. Han lyckas på pedagogiskt sätt föredra ”sanning och konsekvens” utifrån gällande regelverk, personligheter och omvärldsfaktorer utifrån de olika frågeställningarna som kom på tapeten.
Kan varmt rekommendera andra att anlita Jörgen för ledarskaps- och kommunikationsutbildningar.


Ramböll

Anna Lundström

Jag och ledningsgruppem har arbetat med Jörgen ett antal år, på gruppnivå och som individuell coaching. Tillsammans har vi fokuserat på ledarskap i förändring, då vi arbetat med organisationsförändringar, nya arbetssätt och rutiner. Vi har genomfört skräddarsydda utbildningstillfällen med olika aktuella områden inom t.ex. förändringsstrategier och processutveckling.

Då vi är en liten grupp, har det blivit mycket diskussioner där Jörgen har delat exempel från verkligheten, därmed direkt stöttat oss mellanchefer i utvecklingsarbetet. Han är en engagerad utbildare som med kompetens och norrländsk trygghet hjälper oss utveckla både verksamhet och ledare.


Karin Berglund, HR konsult

Tidigare HR-chef Älvsbyns Kommun
Vi anlitade Jörgen för intern ledarskapsutbildning med syfte att ge kunskaper och verktyg till framtida ledare och chefer inom kommunen. Deltagarna fick grundläggande kunskaper om sig själva som individer och ledare samt ökade insikter om hur mänskliga relationer fungerar. Även verktyg för att utvärdera och utveckla sitt ledarskap.

Jörgen har en gedigen kunskap och erfarenhet vilket gett stora mervärden, såväl vid förstudie som genomförande. Deltagarna har upplevt förmågan att engagera och inspirera. Med erfarenhet, kunskap och ett enkelt, trevligt sätt vi fått verktyg som kommer att göra stor nytta. Jag kan varmt rekommendera Jörgen för liknande uppdrag.


Monica Johansson

Vi anlitade Jörgen när vi behövde stärka våra handläggare inom telemarketing, för att stärka deras arbete och yrkesstolthet. Som komplement genomfördes en utbildning för våra arbetsledare med fokus på nästa steg i coachande ledarskap.

Insatserna blev mycket uppskattade av deltagarna nya tankar och verktyg för både arbete och privatliv. Jörgen är seriös och trovärdig med stort engagemang, utmärkt på att anpassar innehåll utifrån verksamheten. Insatserna är verkligen konkreta och leder till handling i vardagen.

Jörgen rekommenderas starkt om du är ute efter utbildningar med mervärde.


HRZ Arbetsmiljökonsult AB

Bo Bergdahl
Har vid flera tillfällen arbetat tillsammans med Jörgen där vi behandlat ledarskap och arbetsmiljö ur ett gemensamt perspektiv. Hans förmåga att anpassa och förklara sammanhang är alltid lika uppskattat av deltagarna. Hans genuina intresse för människor och kunskap inom ledarskap av organisationer gör att jag varmt rekommenderar honom. Ser själv fram emot fler, givande samarbeten.


Marcus Zackariasson, Underhållsledare

Ledarskapsutbildningen var riktigt bra, främst förhandlingskursen som varit till stor nytta och glädje, med många sparade kronor som nybliven husägare 🙂


2KöK AB

Roger Isaksson

Vår ledning tog fram beteendestil / profil med hjälp av Jörgen. Insikter om hur vi upplevdes av kund, leverantör och omgivning vässade våra fördelar och slipade bristerna. Resultatet blev effektivare flöde inom verksamheten.

Samarbetet har där efter fördjupats med utveckling av affärsplan och säljutbildning. Jörgen har enorm drivkraft och är samtidigt en god lyssnare med kunden i fokus. En stor inspirationskälla!


Wiseweb AB

Fredrik Andersson

Första gången jag var på en föreläsning av Jörgen kände direkt att detta var något att dela med mina medarbetare. Sen dess har vi anlitat honom för att stärka oss i arbetssätt och metoder inom försäljning, lönsamhet och kundvård.

Förutom geniun kompetenstillförsel har alla medarbetare uppskattat engagemang och inspirerande coaching.

Vi rekommenderar Jörgen för alla typer av frågor inom försäljning, ledarskap och marknadsstrategier.