Kontakt

Kontakt

Jörgen Hellsten
Sjuttioett Organisationsutveckling AB
Djupviksgatan 28 A
941 33 Piteå

Telefon: 070-662 93 97
E-post: jorgen@sjuttioett.org

Organisationsnummer: 556464-1255