TID, BESLUT, ENERGI OCH KUNSKAP SOM DRIVER FÖRÄNDRING OCH POSITIV UTVECKLING

Kanske är du din egen, eller så leder du en stor organisation. Det spelar mindre roll. Tiden är begränsad vilket gör ditt ansvar än mer komplext. Då kan du ha nytta av mig.

Jag heter Jörgen Hellsten och är en väletablerad managementkonsult. Mina uppdrag handlar om att tillföra tid, beslut och kunskap för att förändra och utveckla verksamheter.