Tjänster

Mina uppdrag är i huvudsak inriktade på frågor som rör ledarskap, kundbemötande och förändringsarbeten. Här finns en komplett förteckning över vad jag kan erbjuda och hur jag jobbar.

Vad är managementkonsulting?

Ladda ner PDF

Affärsmässighet

Hur kan organisationen över tid säkerställa en god affärsmässighet och hur kan organisationen skapa värde för kunderna som de är intresserade att betala för? Hur kan du bli mer affärsmässig?

Ladda ner PDF

Vd-utbildning

Vad gör du för att vara framgångsrik?

Ladda ner PDF

Kundvård

Hur möter vi kunden, för människans och organisationens bästa?

Ladda ner PDF

Ledningsstöd & mentorskap

Är du verksamhetsansvarig eller ägare och behöver ett bollplank?

Ladda ner PDF

Fungerande styrelse- och ledningsarbete

Hur ska organisationens ledning verka? Vad ska styrelsen göra och vilken roll ska den ha?

Ladda ner PDF

Framförandeteknik

Hjärnan är en fantastisk skapelse. Den börjar fungera när man föds. Och upphör inte att fungera förrän man reser sig upp och ska prata inför en grupp människor.

Ladda ner PDF

Pedagogik för utbildare

Vad krävs av dig som jobbar med utbildning för att maximera kundskapsöverföring?

Ladda ner PDF

Undersökningar

Du vet kanske vad du vill mäta men vad ska du göra av resultatet?

Ladda ner PDF

Ledningsgruppsutveckling

Är ni ett effektivt och högpresterande team som jobbar strategiskt? Är ni samverkande eller kör varje deltagare sitt eget race?

Ladda ner PDF

Förbättrings- och kvalitetsarbete

Låter ständiga förbättringar som en utopi? Tänk om!

Ladda ner PDF

Chefsutbildning

Vad är ledarskap? Vad ska en ledare göra? Och hur ska en ledare vara?

Ladda ner PDF

Att leda förändring

Två tredjedelar av alla förändringsarbeten misslyckas. Det behöver inte vara så!

Ladda ner PDF

Förhandlingsutbildning

Dagligen förhandlar vi om något. Allt fler vill vara med och delta i beslut som berör dem. Allt färre människor accepterar beslut som dikteras av någon annan.

Ladda ner PDF

Försäljning för icke säljande säljare

Alla är inte säljare men alla som har någon form av kundkontakt säljer.

Ladda ner PDF

Grundorsaksanalys - RCA

Varför ägna sig åt att gång på gång släcka bränder om man kan bygga bort själva grundproblemet?

Ladda ner PDF

Workshop och processledning

Upplever du att ert interna arbete med utveckling inte håller hela vägen?

Ladda ner PDF

Löneprocess och lönesättning

Att ha en modell för lönesättning som upplevs rättvis är centralt om man vill få hela verksamheten att jobba åt samma håll.

Ladda ner PDF

Framtagande och arbete med planer

Har du koll på vilka nästa steg verksamheten behöver ta? Vad behöver göras och när?

Ladda ner PDF

Kundmötesmetodik

Hur skapar man en organisation som tillfredsställer kundernas behov och önskemål?

Ladda ner PDF

Projektledning - ledarskap

Vad behöver du för att lyckas som ledare.

Ladda ner PDF

Projektledning - metodik

En projektledare kan läsa av situationer, agera trovärdigt och leda utan att vara chef.

Ladda ner PDF

Utvecklande medarbetarsamtal

Tror du på att driva utveckling inom ett område utan ämneskunskap och intresse?

Ladda ner PDF