Referenser

Vad jag säger spelar ingen roll. Vad mina kunder säger är helt avgörande.

Vattenfall

Ronny Hjalmarsson

Jag har anlitat Jörgen som lärare och konsult vid många tillfällen under de senaste åren. För tredje året i rad driver vi ett ledarutvecklingsprogram för framtida ledare med Jörgen som konsult. Under utbildningsdagarna får utvalda medarbetare från vårt företag verktyg och en första inblick i vad ledarrollen innebär.

Som person lyckas Jörgen verkligen engagera deltagarna med sitt positiva, engagerade och öppna sätt. Han blir alltid väldigt uppskattad och omtyckt av våra medarbetare.

Just nu diskuterar vi även framtida utbildningar angående entreprenörskap, värderingar och medarbetarskap. Jag räknar med att vårt samarbete kommer att fortsätta under lång tid framöver.

Radiotjänst i Kiruna AB

Peter Lindgren

Vi såg ett behov av att ta fram en enhetlig och effektiv metodik i vår kommunikation med våra kunder för att tydligare och effektivare genomföra kundmöten/kontakter.

Att både få hjälp med utbildningsupplägget och att hålla kunskaperna levande under lång tid har varit mycket värdefullt och här har Jörgen genom sin energi och otroliga engagemang drivit en framgångsrik utveckling av alla våra handläggare och coacher.

Jörgen har genom en bra analys av våra behov träffat helt rätt med utbildningsinsatsen och med sin positiva inställning och regelbundna återkoppling skapat ett stort förtroende hos oss som utbildare.

Jag kan varmt rekommendera honom för liknande uppdrag.

Företagsgruppen

Anna Hancke

Vid ett generationsskifte på Företagsgruppen kändes det naturligt att få hjälp med strukturering, ny affärsplan samt koll på medarbetarnas syn på verksamheten genom en medarbetarundersökning. Jörgen är motiverande, inspirerande och ärlig. Vi anlitar honom regelbundet och för bland annat avstämning och uppföljning i vårt förändrings- och utvecklingsarbete.

Vi brukar skoja om att när man har träffat Jörgen så känns det mycket lättare. Man får prata ut och ställa frågor som man inte kan bolla med så många andra och få raka, ärliga svar. Våra medarbetare gillar verkligen när Jörgen kommer och håller i olika kurser som är anpassade för vår verksamhet. Typiska kommentarer från våra medarbetare brukar vara; "Vilken energi han har", "Man blir verkligen inspirerad av honom" eller "Det där ska jag ta med mig hem och testa på övriga familjen".

Vi rekommenderar honom starkt!

Live it Experiences

Love Sjöberg, Partneransvarig

Jörgen har varit helt avgörande för oss och den produkt vi levererar. Kunderna är i de bästa av händer och får mer än bara ett minne för livet. De lär sig dessutom något som de kan använda sig av nu och i framtiden. Utöver att Jörgen levererar en bra kundupplevelse innebär partnerskapet en trygghet för oss.

Han andas professionalism som levereras på ett personligt och rakt sätt. Det är alltid en härlig ton och en tydlighet med det han vill åstadkomma, samtidigt är han lyhörd för de önskemål som finns. Förutom att han är en genomförare av yttersta klass är han också en toppenkille.

Vattenfall

Maria Drott

Jag har under de senaste åren nyttjat Jörgen till vår interna projektledarutbildning. Efter har Jörgen varit ett givet val för oss.

Han inger ett förtroende hos deltagarna och är kunnig inom sina utbildningsområden. Dessutom är han väldigt lätt att lyssna på. När jag gör min avstämning med deltagarna efter varje genomförd utbildning, är det enbart positiva ord om Jörgen. Det är verkligen inspirerande att delta i hans utbildningar.

Ramböll

Anna Lundström

Jag och min ledningsgrupp har arbetat med Jörgen ett antal år, både på gruppnivå och som coach vid mer enskilda, individuella problemställningar. Tillsammans med Jörgen har vi främst fokuserat på ledarskap i förändring, då vi arbetat med organisationsförändringar, nya arbetssätt och rutiner. Av Jörgen har vi fått skräddarsydda utbildningstillfällen som har tagit upp aktuella områden som tex förändringsstrategier och processutveckling.

Då vi är en liten grupp, har det blivit mycket diskussioner vid utbildningstillfällena, där Jörgen har delat med sig av exempel från verkligheten (som direkt har stöttat oss som mellanchefer i vårt utvecklingsarbete). Jörgen är en engagerad utbildare som med sin kompetens och norrländska trygghet hjälper oss att utveckla vår verksamhet och våra ledare.

Karin Berglund, HR konsult

Tidigare HRchef Älvsbyns Kommun

Vi har anlitat Jörgen Hellsten för att genomföra en intern ledarskapsutbildning. Syftet med utbildningen var att ge kunskaper och verktyg till framtida ledare och chefer inom kommunen. Deltagarna fick grundläggande kunskaper om sig själv som individer och ledare samt ökade insikter om hur mänskliga relationer fungerar. De fick även verktyg för att utvärdera och utveckla sitt ledarskap.

Jörgen har en gedigen kunskap och erfarenhet vilket har varit ett stort värde för oss, både i förstudien/upplägget och sedan genom hela utbildningen. Deltagarna upplever att Jörgen har en förmåga att engagera och inspirera. Med sin erfarenhet, kunskap och trevliga och enkla sätt har han gett oss verktyg som vi kommer att ha stor nytta av i framtida chefsroller. Jag rekommenderar varmt Jörgen till liknande uppdrag.

Monica Johansson

Vi anlitade Jörgen i samband med att vi ville stärka våra handläggare inom telemarketing, i deras arbete och öka deras yrkesstolthet. Kombinerat med det hade vi en kompletterande utbildning för våra arbetsledare. Fokus där var att ta nästa steg i coachande ledarskap.

Alla de olika delarna var mycket uppskattade av deltagarna och man fick med sig nya verktyg och tankar att använda både på jobbet och privat. Jörgen är mycket seriös och trovärdig i sin roll. Han visar ett stort engagemang och anpassar innehållet utifrån verksamheten vilket gör att man känner att man får med sig konkreta saker att använda i sin vardag.

Vill ni ha en utbildning som ger ett mervärde för er verksamhet så rekommenderar jag verkligen Jörgen!

HRZ Arbetsmiljökonsult AB

Bo Bergdahl

Jag har vid ett flertal tillfällen arbetat tillsammans med Jörgen där vi behandlat ledarskapet och arbetsmiljön ur ett gemensamt perspektiv. Jörgens förmåga att anpassa och förklara sammanhang är alltid lika uppskattat av deltagarna. Detta grundar sig i hans genuina intresse för människor och stora kunskap inom ledning av organisationer. Jag kan varmt rekommendera Jörgens tjänster och ser själv fram emot att få jobba med honom igen.

Marcus Zackariasson, Underhållsledare

Ledarskapsutbildningen var riktigt bra, främst förhandlingskursen som jag har haft mycket stor nytta av. Inte minst privat då jag sparat många kronor som nybliven husägare och i samband med detta köpt många prylar :)

Åke, VD

När det blåser rejält så är det bara vissa som står upp. Jörgen är en av de sällsynta.
Tack för enastående hjälp!

2KöK AB

Roger Isaksson

Företagsledningen för 2KöK tog fram sin beteendestil / profil med hjälp av Jörgen om hur vi upplevdes av kunden, leverantören och sin omgivning och genom det känna till sina personliga fördelar och brister för att på bästa sätt bli mer effektiv och skapa rätt flöde i företaget.

Vårt samarbete med Jörgen har sedan dess fortsatt och vi har utvecklat en ny affärsplan och kommer att genomgå säljutbildning. Jörgen har en enorm drivkraft, god lyssnare och sätter kunden i fokus. Han är en inspirationskälla.

Wiseweb AB

Fredrik Andersson

Första gången jag lyssnade på en föreläsning av Jörgen så kände jag att detta måste mina medarbetare omgående få ta del av. Vi har sedan dess anlitat Jörgen som ytterligare stärkt oss i olika arbetssätt och metoder vad gäller försäljning, lönsamhet och kundvård.

Förutom Jörgens genuina kompetens så har alla medarbetare uppskattat hans engagemang och inspirerande coaching vilket gör att jag varmt kan rekommendera Jörgen för alla typer av frågor rörande försäljning, ledarskap, marknadsstrategier etc.