Jörgen Hellsten
Sjuttioett Organisationsutveckling AB
Hummerstigen 2
941 35 Piteå

Telefon: 070-662 93 97
E-post: jorgen@sjuttioett.org

Organisationsnummer: 556464-1255