Arbetssätt

Eftersom varje uppdrag är unikt, anpassas genomförandet till respektive updrag. För att säkerställa genomförandet genomgår varje uppdrag följande steg.

Förstudie

 • Tydliggöra bakgrund, mål och syfte.
 • Dialog med uppdragsgivaren - kravspecifikation, behov, önskemål och lämpliga förfaringssätt.
 • Omfattning, avgränsning.
 • Informationsinhämning och diskussion från respektive perspektiv t.ex. kund-säljare-säljchef, medarbetare-chef-chefschef-omvärld. Skiljer sig deltagarnas behov/önskemål mot organisationens behov/önskemål?
 • Analyser - nuläge, intressenter.
 • Mätningar.
 • Inläsning av stöd och styrdokument.
 • Förslag genomförande.

Genomförande

 • Anpassning av uppdraget.
 • Genomförande enligt förslag.
 • Avstämningsmöten.
 • Löpande justeringar av innehåll och omfattning.

Uppföljning

 • Löpande under genomförandet.
 • Ny mätning.
 • Jämförelse före och efter - effekt?
 • Nåddes uppsatta mål?
 • Hur arbeta vidare? - internt eller med extern hjälp?