Arbetssätt

Eftersom varje uppdrag är unikt, anpassas genomförandet till respektive updrag. För att säkerställa genomförandet genomgår varje uppdrag följande steg.

Förstudie

 • Tydliggöra bakgrund, mål och syfte.
 • Dialog med uppdragsgivaren - kravspecifikation, behov, önskemål och lämpliga förfaringssätt.
 • Omfattning, avgränsning
 • Informationsinhämning och diskussion från respektive perspektiv t.ex. kund-säljare-säljchef, medarbetare-chef-chefschef-omvärld. Skiljer sig deltagarnas behov/önskemål mot organisationens behov/önskemål?
 • Analyser – nuläge, intressenter
 • Mätningar
 • Inläsning av stöd och styrdokument.
 • Förslag genomförande

Genomförande

 • Anpassning av uppdraget
 • Genomförande enligt förslag
 • Avstämningsmöten
 • Löpande justeringar av innehåll och omfattning

Uppföljning

 • Löpande under genomförandet
 • Ny mätning
 • Jämförelse före och efter – effekt?
 • Nåddes uppsatta mål?
 • Hur arbeta vidare? – internt eller med extern hjälp?